THAI TIME ปทุมธานี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 10”

1238 Views

Loading

 

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.20 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน ร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 10 ณ ศูนยการค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พ.อ.นิธิ อิงคสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับเสด็จฯ

          ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประทานทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับทุนรวม 23 ราย พร้อมทั้งประทานโล่แก่ผู้หญิงเก่งของจังหวัด 7 สาขา จำนวน 10 ราย เยาวชนลูกกตัญญูดีเด่น และผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 67 ราย จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเหรียญกษาปณ์และเงินตรา นิทรรศการข้าวไทย นิทรรศการผลงานของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ชุมชน

          สำหรับงานร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย จัดขึ้นโดยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคมในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดด้วยการสร้างความสุขในชุมชนให้กลายเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ ตลอดจนยังถือเป็นการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มแม่บ้านสตรีอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากแหล่งชุมชน ร้านขนมไทยสูตรต้นตำรับโบราณ เครื่องไม้งานแกะสลัก กระเป๋าหนังทำมือ เครื่องสำอางสมุนไพร อาหารแปรรูป ตลอดจนสินค้าหัตถกรรม-เครื่องจักรสาน คุณภาพส่งออกอีกมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค..

 

ภาพ/ข้อมูล: ข่าวสาร ปทุมธานี

Comments

comments