THAI TIME ปทุมธานี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 10”

679 Views

 43,551 total views,  58 views today

 

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.20 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน ร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 10 ณ ศูนยการค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พ.อ.นิธิ อิงคสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับเสด็จฯ

          ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประทานทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับทุนรวม 23 ราย พร้อมทั้งประทานโล่แก่ผู้หญิงเก่งของจังหวัด 7 สาขา จำนวน 10 ราย เยาวชนลูกกตัญญูดีเด่น และผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 67 ราย จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเหรียญกษาปณ์และเงินตรา นิทรรศการข้าวไทย นิทรรศการผลงานของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ชุมชน

          สำหรับงานร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย จัดขึ้นโดยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคมในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดด้วยการสร้างความสุขในชุมชนให้กลายเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ ตลอดจนยังถือเป็นการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มแม่บ้านสตรีอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากแหล่งชุมชน ร้านขนมไทยสูตรต้นตำรับโบราณ เครื่องไม้งานแกะสลัก กระเป๋าหนังทำมือ เครื่องสำอางสมุนไพร อาหารแปรรูป ตลอดจนสินค้าหัตถกรรม-เครื่องจักรสาน คุณภาพส่งออกอีกมากมาย โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค..

 

ภาพ/ข้อมูล: ข่าวสาร ปทุมธานี

Comments

comments