THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีการ์ดไม่ตก!! ส่งจนท.ติดตามวัดไข้ 2 ผู้เดินทางกลับจากเกาหลี-ญี่ปุ่น ทุกวัน

671 Views

สิงห์บุรีรับ 2 ผู้ผ่านควอรันทีน 14 วัน กลับจากเกาหลี-ญี่ปุ่น สู่ครอบครัว พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนต่ออีก 14 วันเพื่อความปลอดภัย ส่งจนท.วัดไข้ทุกวัน

2574
            เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ปกครองได้มารอรับตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการโรตารี่ ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี ผ่านการควอรันทีน 14 วันมาแล้วจากกรุงเทพมหานคร และ พนักงานบริษัทที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น ผ่านการควอรันทีน หรือกักกัน 14 วันมาแล้วจากจังหวัดชลบุรี
             เพื่อตรวจสอบเอกสารยืนยันการผ่านการควอรันทีน ของทั้ง 2 คนและให้การแนะนำในการอยู่ร่วมกับครอบครัวที่บ้าน ว่าจะต้องทำอย่างไร เช่น อยู่ห่างจากคนอื่นๆ ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารรวมกับคนอื่น
2575
            เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ถึงแม้ว่าทั้ง 2 คนจะถูกควอรันทีนมาแล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางสำนักงานสาธารณสุขก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามดูอาการทุกวัน และก็ได้ขอให้ทั้ง 2 คนป้องกันตนเองและคนอื่นๆ ต่ออีก 14 วันโดยการเว้นระยะห่างจากคนในครอบครัวด้วย
             สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ผ่านการควอรันทีน 14 วันมาแล้ว จากจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คน เดินทางมาส่งที่จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 2 คน ส่วนที่เหลือจะไปส่งในจังหวัดภาคเหนืออีก 6 จังหวัด เริ่มตั้งแต่นครสวรรค์ พิจิต และจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดเชียงราย
Cr. : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.สิงห์บุรี

Comments

comments