ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯทั่วประเทศ เปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100% เริ่ม 13 ส.ค.นี้

758 Views

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียน ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ แทนการสลับวันเรียน งดกิจกรรมรวมตัว เริ่ม 13 ส.ค. 63

         นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบทั่วประเทศ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และนักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
46879
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46880
         ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมรื่นเริง ที่มีคนจำนวนมาก ควรงดเว้น หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
46881
46882

Comments

comments