ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

มั่นใจไทยรับมือระบาดรอบสองได้ ศักยภาพการแพทย์-สาธารณสุขสู้ได้ถึงหลักพัน!!

659 Views
          ศบค.เผยแผนรับมือระลอก 2 พร้อมรับเคสหลักพัน!! ยืนยันเตรียมความพร้อมรอบด้าน เชื่อมั่นรองรับผู้ป่วยได้หลักพัน สถานพยาบาลศักยภาพเพียงพอ ย้ำ! ทุกภาคส่วนต้องสามัคคี มีสติ มีการสื่อสารที่ดี           
          แถลงการณ์ความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือการระบาดระลอก2 ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยว่า มีการวางแผนแนวทางการรับมือออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การลด/หยุดการแพร่กระจายเชื้อ โดยจะเน้นไปที่การลดการแพร่เชื้อในชุมชนและลดการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลเป็นหลัก ต่อมาคือส่วนของการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งได้จัดระบบคัดกรองและเตรียมสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงยังได้เตรียมพื้นที่สำหรับรองรับผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการสุขภาพเอาไว้ด้วย และส่วนสุดท้ายคือการลดผลกระทบของการแพร่ระบาดในระบบสาธารณสุข วางแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไว้อย่างรอบด้าน
          นายแพทย์สมศักดิ์ ยังได้กล่าวเสริมถึงความพร้อมขณะนี้ว่าบุคคลากร เวชภัณฑ์ ยา และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต มีสำรองพอสำหรับรองรับผู้ป่วยได้หลักพันคน มั่นใจหากมีการระบาดระลอก 2 เกิดขึ้นจริงก็สามารถรับมือได้ แต่กระนั้นทุกภาคส่วนต้องมีสติ มีการสื่อสารที่ดี และสามัคคีกัน เพื่อให้การบริหารจัดการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

comments