THAI TIME สิงห์บุรี

ที่นี่..พฤกษา15 บ้านคลองสาม หมู่บ้านต้นแบบแห่งการเรียนรู้ฯ

1927 Views

Loading

คำว่าบ้านจัดสรร ผู้คนส่วนใหญ่มักนึกถึงประสบการณ์แย่ๆ ที่คนต่างถิ่นมากหน้าหลายตาเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน และแทบทุกหมู่บ้านมีปัญหาเหมือนกันหมด นั่นก็คือมักเกิดการกระทบกระทั่งกันไม่เว้นแต่ละวัน…
          แต่สำหรับที่หมู่บ้านพฤกษา 15 หมู่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หรือ ชุมชนบ้านคลองสาม กลับไม่เป็นเช่นนั้น..ที่นี่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย สามัคคีปรองดอง น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จนเกิดเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชน

          นางกุลดาพร พันธ์ภูมิ ประธานกลุ่มอาชีพ ชาวชุมชนบ้านคลองสาม เล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3,500 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย จึงรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อหารายได้เสริม จนเกิดการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อทดลองปลูกพืชผักสวนครัว เมื่อก่อตัวเป็นกลุ่มที่ชัดเจนแล้ว ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางอำเภอเมืองสมุทรปราการ ช่วยจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งประสานขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนกลางริมทะเลสาบในหมู่บ้าน เป็นพื้นที่เพาะปลูกผักนานาชนิด
          นับเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชน..

          สำหรับผลผลิตของชุมชนที่ได้จากพื้นที่แปลงนี้ มีทั้งเห็ดและผักปลอดสารพิษ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกดอกออกผลให้นำมาขาย สร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้าน
          นอกจากนี้สมาชิกภายในกลุ่มยังได้เรียนรู้การทำแชมพู สบู่ และชาจากสมุนไพร ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน นำมาวางจำหน่ายที่ตลาดน้ำริมทะเลสาบของหมู่บ้าน เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้คนในกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

 

          ตัวอย่างของความรักสามัคคีกันภายในชุมชนไม่ได้มีเพียงเท่านี้ มองไปใจกลางหมู่บ้านยังมีสนามแข่งจักรยานวิบาก สำหรับให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมและฝึกฝนทักษะ โดยมีคุณสมโชค รื่นรวย ผู้ใหญ่ใจดี ดีกรีโค้ชผู้ผ่านการอบรมจากสมาพันธ์จักรยานโลกเป็นผู้ฝึกสอนและให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์ทั้งหมด แบบไม่คิดมูลค่า จนเด็กๆ หลายคนสามารถเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยได้หลายสมัยแล้ว นับเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกเช่นกัน

          เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างชุมชนต้นแบบที่ใครหลายคน อาจคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในหมู่บ้านจัดสรรชานกรุง…แต่ในความเป็นจริงได้เกิดขึ้นแล้ว
          ที่นี่…พฤกษา 15 บ้านคลองสาม ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน

Comments

comments