THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

กทม.สั่งเร่งปรับปรุงคูคลอง เพิ่มช่องทางการระบาย รับมือฤดูฝน-น้ำหลาก!!

966 Views

กทม.เตรียมแผนรับมือหน้าฝน มอบนโยบายทุกเขตเร่งปรับปรุงคูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจลำคลองในเขตคลองสามวา เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ รวมถึงระบบนิเวศและภูมิทัศน์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตคลองสามวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
237997
          ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคูคลองที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งคลองบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน มีผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อระบบระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหลาก
237995
          เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำในคลอง รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศ ตลอดแนวคลองให้มีความสะอาด สวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพคลองในพื้นที่
237996
          ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกสำรวจสภาพคลองในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงต่อไป
237998
Cr: ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments