ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

เลิกเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย. ยังคุมเข้มเดินทางเข้าประเทศ เห็นชอบคลายล็อกเฟส 4

1080 Views

ศบค.ยกเลิกเคอร์ฟิว มีผล 15 มิ.ย.นี้ คุมเข้มการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ และอากาศต่อไป ไฟเขียวคลายล็อกระยะที่ 4 ยกเว้นสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์

5
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
         วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
          นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.กล่าวว่า ในที่ประชุมใหญ่ของ ศบค. มีมติยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิว ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม จะยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ และ อากาศ ต่อไปอีก เนื่องจากพบว่า ผู้ติดเชื้อล้วนมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น
Capture
สำหรับรายละเอียดของการผ่อนคลายระยะที่ 4 มีดังนี้
– การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา
– การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ สำหรับการเรียน การสอน อบรม สัมมนา ในรูปแบบวิถีใหม่
– การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประเภทนานาชาติ หรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
– การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนรวมทั้งห้องไม่เกิน 120 คน
– การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
2
ในส่วนกิจการ/กิจกรรมที่ผ่อนคลายในระยะที่ 4 ได้แก่
          1.กิจกรรมด้านเศรษฐศาสตร์และการดำเนินชีวิต
– การจัดการประชุม การอบรม สัมมนา นิทรรศการ งานพิธี งานเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ คอนเสิร์ต หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม มหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงหนัง หรือสถานที่อื่นๆ
– การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการก่อนหน้านี้ ยกเว้น สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์
– สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์ที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ
– ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
– การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวิดีทัศน์
         2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
– การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือ สถานประกอบการนวดแผนไทย ยกเว้น สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ , อาบ อบ นวด
– การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือ ลานกีฬากลางแจ้ง
– สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม
– สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอน ในทุกประเภทกีฬา สามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬา แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน และผู้จัดต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ราชการกำหนด
– ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
Capture3
▪️มาตรการควบคุมสำหรับทุกกิจการ/กิจกรรม
1. ความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา ก่อน-หลัง กิจกรรม
2. กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ผู้ให้บริการ)
4. สวมหน้ากากอนามัยทั้งก่อน และหลังกิจกรรม (ผู้ใช้บริการ)
5. ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
6. ควบคุมการเข้า-ออก
7. ลงทะเบียนไทยชนะฯ
8. จำนวนผู้ดูแลตามมาตรฐานที่กำหนด
9. จุดล้างมือบริการเพียงพอ

Comments

comments