THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ชาวบ้านเฮ!! รอมา 15 ปี ทต.บางพลีน้อย ปรับปรุงสะพานข้ามคลองชวดพร้าว

1365 Views

ปัญหาสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว หมู่ 7 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ชำรุด เนื่องจากถูกใช้งานมาเป็นเวลานานกำลังได้รับการแก้ไขจากเทศบาลตำบลบางพลีน้อย

          จากการเปิดเผยของ นายแสวง หมุดธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ทำให้ทราบว่า สะพานดังกล่าวเป็นทางสำหรับสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ปัจจุบันเกิดความชำรุดและทรุดโทรมมาก เนื่องจากการใช้งานมานาน 15 ปี ประกอบกับโครงสร้างของสะพานเป็นไม้ทั้งหมด จึงไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก สร้างความเดือดร้อนแก่คนในชุมชนละแวกดังกล่าวจำนวน 20 ครัวเรือน ที่ต้องใช้สะพานสัญจรไป-มา เกิดความไม่ปลอดภัย และสิ้นเปลืองต้นทุนในการขนส่งผลผลิตเพิ่มขึ้น
47162
นายแสวง หมุดธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
47166
          ทางเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชวดพร้าว พร้อมปรับปรุงคอสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,674,000 บาท
47163
นายฐิติณัฐ รุจิโกไศย รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
47167
         ด้านนายฐิติณัฐ รุจิโกไศย รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางพลีน้อย กล่าวว่าการปรับปรุงสะพานในครั้งนี้ได้มีการเสริมโครงสร้างที่เป็นเหล็กลงไปในตัวสะพาน เพื่อให้สะพานสามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น สร้างความสะดวกสบาย และลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถปรับปรุงเป็นสะพานคอนกรีตได้ เพราะต้องใช้เวลาในการจัดการเวียนคืนที่ดิน เนื่องมาจากต้องขยายขนาดของสะพานตามแบบแผนทางวิศวกรรม 
47164
47168
By : บูรพา วงไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments