THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรียังเผชิญภัยแล้ง..ชาวนาถึงขั้นลงขัน จ้างรถแบคโฮ เปิดทางน้ำในคลอง

1687 Views

ชาวนาบ้านโคกวัด บางระจัน ลงขันจ้างแบคโฮ ขุดลอกผักตบชวาขวางทางน้ำ หลังชลประทานเปิดน้ำเข้าคลองในช่วงฤดูการทำนา

          วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เมื่อเวลา 12.30 น.  ส.ส.โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับ นอภ.ปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอบางระจัน และนายสมศักดิ์ ภู่เอี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และชาวบ้าน 50 คนเข้าร่วมประชุมชี้แจงพี่น้องเกษตรกรชาวนา ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำทำนา
47205
           ขณะที่ นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร มอบหมายให้นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายจักรพันธุ์ เชาว์มะเริง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่และร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร คลองส่งน้ำ 1 ขวา-1ซ้าย ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี
47206
         นายสมศักดิ์ภู่เอี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ชลประทานแจ้งว่าขณะนี้ได้ผันน้ำเข้าสู่คลองสายรอง (บ้านห้วยชุมแสง และบ้านโคกวัด) แล้ว ปริมาณน้ำส่งมาครึ่งลำคลอง เพื่อให้ชาวเกษตรกร มีน้ำทำนาตลอดฤดูกาล การส่งน้ำมาเลี้ยงคลองระดับนี้ ชาวนาก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยการตั้งเครื่องสูบน้ำเข้านาข้าว ต้องขอขอบคุณ ส.ส.สิงห์บุรี นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน ที่นำข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาแจ้งและแนะนำกับชาวบ้าน จนเป็นที่น่าพอใจ
          นายสมศักดิ์ ภู่เอี่ยม กล่าวต่อไปว่า แต่ในขณะนี้พบว่า มีผักตบชวาขวางทางน้ำในคลองชลประทาน ประมาณ 100 เมตร เบื้องต้นได้นำประชาชนจิตอาสาไปกำจัด ดึงขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากผักตบชวามีจำนวนมากและหนาแน่น มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) มาช่วย ชาวนาและชาวบ้านจึงรวมตัวลงขันเรี่ยไรเงินได้จำนวนเงิน 2,120 บาท โดยมีนายโชติวุฒิ ส.ส. สิงห์บุรี มอบเงินสมทบร่วมกับชาวบ้านเพิ่มอีก 3,000 บาท เพื่อจ้างรถแบคโฮขุดลอกผักตบชวา สำหรับรองรับปริมาณน้ำ จะได้ไหลผ่านสะดวกมากขึ้น
47203
47204
By : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments