THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

สว.ลงพื้นที่สมุทรปราการ พบประชาชน พร้อมดันโครงการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

747 Views
          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และเพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศ ณ อุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ
นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา
         นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย คณะวุฒิสภากว่า 14 คน ลงพื้นที่พบประชาชนและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
70419
        ภายในงาน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอผลักดันโครงการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยในช่วงเช้าคณะ สว.ได้ลงเรือสำรวจสภาพปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่สมุทรปราการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) อีกด้วย
        จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ออกเดินทางไปยังโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามแนวพระราชดำริเพื่อศึกษาดูงาน และเดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตราการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

Comments

comments