THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

อสม. รพ.สต.บ้านคลองสวน ลุยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่

1104 Views

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนโรคไข้เลือดออกก็เป็นอีกหนึ่งโรคภัยที่แพร่ระบาดไปตามชุมชนต่างๆ ส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เอง อสม.รพ.สต.บ้านคลองสวนจึงได้จัดโครงการอาสาสมัครควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ระวังภัยไข้เลือดออกขึ้น

         นางสมควร อนุอัน ประธาน อสม.ตำบลบ้านคลองสวนเปิดเผยว่า อสม.รพ.สต.บ้านคลองสวน สมุทรปราการ ได้จัดโครงการอาสาสมัครควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ระวังภัยไข้เลือดออก เพื่อกำจัด ควบคุม และป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและในชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก ให้กับชาวบ้านตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
          นางสมควร กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการดังกล่าวทีม อสม.รพ.สต.บ้านคลองสวน สมุทรปราการ จะวางแผนการออกสำรวจสิ่งแวดล้อมที่มีน้ำขัง ตรวจดูลูกน้ำยุงลาย สำรวจนับภาชนะและแหล่งน้ำขังที่พบทั้งหมด และทำการใส่ทรายอะเบท หรือใส่น้ำมันจับผิวน้ำเพื่อทำลายลูกน้ำยุงลาย พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง และวิธีป้องกันการควบคุมลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชน
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments