THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ปภ.ประสานสมุทรปราการ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม จากผลกระทบดีเปรสชั่น ช่วง 14-15 มิ.ย.

1126 Views

ปภ.ประสานสมุทรปราการ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม จากผลกระทบดีเปรสชั่น ช่วง 14-15 มิ.ย.

4907
 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ติดตามสภาพอากาศ พบว่าพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะทวีกำลำแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 14–15 มิถุนายน 2563 ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานกรุงเทพมหานคร และ 55 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 13–16 มิถุนายนนี้
4908
          โดยจังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ในจังหวัดบริเวณภาคกลางที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จึงมีคำสั่งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน ระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด
          สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูล : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Comments

comments