THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรีประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ

1309 Views

สิงห์บุรีเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กำหนดเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ และสมาชิก พอ.สว.จังหวัดสิงห์บุรี 27 สิงหาคมนี้

          วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมอัมพวัน โรงพยาบาลสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่จะเสด็จทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
48486
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
48487
          ในการประชุมครั้วนี้มี พล.ต.ธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพระชุมเพื่อซักซ้อมในภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
48488
พล.ต.ธนสิน สุขโข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
48489
          ในวันเสด็จพระราชดำเนินจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มาให้บริการตรวจรักษา มีบริการทันตกรรม และการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีหน่วยสัตวแพทย์ บริการให้คำปรึกษา และแจกยารักษาสัตว์ตามอาการให้กับประชาชนเจ้าของสุนัขและแมว โดยไม่ต้องนำสัตว์มาด้วย ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
48490
แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
48491
         สำหรับการจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ในจังหวัดสิงห์บุรีนั้น จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2558 เป็นจังหวัดลำดับที่ 57 ปัจจุบันมีสมาชิก พอ.สว. รวมทั้งสิ้น 1,433 คน การดำเนินการของหน่วยแพทย์ พอ.สว.ในจังหวัดสิงห์บุรี มีการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจรักษา การให้บริการทันตกรรม และการแพทย์แผนไทย ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ครบทั้ง 6 อำเภอ

Comments

comments