ข่าวทั่วไป

รายงานพิเศษ : อาสาสมัครชลประทาน อีกหนึ่งทางออกในการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน!?

685 Views

หลังจากกรมชลประทาน มีนโยบายให้ทุกสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ ดำเนินการตามแนวทาง RID No.1 Express ในการเร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management committee for Irrigation : JMC) และอาสาสมัครชลประทาน ให้เต็มพื้นที่ชลประทาน

          เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน และหน่วยงานราชการ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้น้ำและการบำรุงรักษา เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การทำงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ชลประทาน
70900
          ฟังดูอาจจะยังห่างไกลในผลการปฏิบัติ แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาน้ำเชิงรุกอย่างยั่งยืน เพราะที่ผ่านมาแผนการบริหารจัดการมาจากเบื้องบนระดับกรมทั้งสิ้น ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่
          ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน จึงเป็นทางออกสำคัญ บนความต้องการของเกษตรกร
          ขณะที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ เร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และอาสาสมัครชลประทาน ให้เต็มพื้นที่ชลประทาน เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
          สำหรับอาสาสมัครชลประทานในพื้นที่ ได้กำชับให้มีการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานชลประทาน และทำความเข้าใจ ชี้แจงสถานการณ์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีบทบาทและมีความเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ เกิดการเรียนรู้ และมีข้อสรุปการบริหารจัดการน้ำร่วมกันแบบบูรณาการ
          ที่สำคัญกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน มีบทบาทและมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะทำให้การจัดสรรน้ำทั่วถึงเพียงพอ ระบบชลประทานมีการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีและยาวนาน เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการชลประทานอย่างเต็มที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อันเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการชลประทาน

          ถ้าทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ สนองนโยบายของท่านอธิบดี ดร.ทองเปลว อย่างแข็งขัน จริงจัง และตั้งใจ..เชื่อว่านี่คือทางออกในการบริหารจัดการน้ำ ที่จะสัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนได้ไม่ยาก!!

by : กองบรรณาธิการ THAI TIME

Comments

comments