THAI TIME สิงห์บุรี

ท่องเที่ยวนวัตวิถี…ชีวิตดี๊ดีที่ “บางปลา”

2452 Views

Loading

ด้วยความพร้อมของพื้นที่ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ทำให้ชาวบ้านเคยมีความคิดกันมานานแล้วว่า อยากพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งก็บังเอิญกับที่ทางพัฒนาการอำเภอ มีโครงการยกระดับบ้านบางกะอี่ ตำบลบางปลา ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี…พอดี

          นายสนั่น พ่วงขำ ประธานดำเนินการโครงการฯ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของรัฐบาล ที่เน้นสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน ด้วยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิต สร้างสรรค์ให้เกิดชุมชนท่องเที่ยวขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และผลักดันให้ชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

          การมาท่องเที่ยวที่บางปลา เราจะได้เริ่มต้นสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนกันที่ วัดราษฎร์นิยมธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงปู่เผือกเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งขณะนี้กำลังจัดสร้างรูปหล่อองค์หลวงปู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 9 เมตร 9 นิ้ว จากนั้นจะล่องเรือต่อมายังศาลเจ้าพ่อเสือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี และยังเป็นศาลเจ้าพ่อเสือที่เดียวที่มีการประทับทรงผ่านร่างมนุษย์ ปัจจุบันในช่วงงานประจำปีจะมีพิธีแห่เจว็ด เจว็ดคือท่อนไม้เก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ แล้วนำขึ้นไปบูชาในศาลแทนสัญลักษณ์ขององค์พ่อเสือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในศาลนั้น

          ความโดดเด่นของการท่องเที่ยวที่นี่คือ การเดินตามรอยคำขวัญของตำบลบางปลาที่ว่า แดนดินถิ่นมัจฉา การศึกษามั่นคง ดงละครชาตรี มีคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสองศาสนา รสโอชาขนมกง ปี่พาทย์คงศิลปะไทย ที่ตำบลบางปลาแห่งนี้ มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีรสชาติหวานหอม และมีปลาสลิดรสดีตัวโต แนะนำนักว่าไม่ควรพลาดชิมนะคะ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมโอกาสให้กับลูกหลาน ส่วนที่มาของละครชาตรีนั้น เนื่องจากในสมัยก่อนเมื่อมีการแก้บนเจ้าพ่อเสือ จะมีการจ้างคณะละครชาตรี รำวงย้อนยุค หรือลิเกมาแสดง ละครชาตรีจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบางปลาที่มีอยู่คู่กับวงปี่พาทย์มาช้านาน ที่นี่ยังมีเส้นทางลำคลองที่สวยงาม มีชุมชนพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดดึงดูดที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนต้องหลงใหล

          นอกจากนี้จะพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมจุดสาธิตในฐานต่าง ๆ เช่น การทำขนมไทยพื้นบ้านที่มีรสชาติเฉพาะของพื้นที่อย่างขนมกง ทองม้วน ฯลฯ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และรู้จักอาหารพื้นถิ่นผ่านเมนูอาหารที่จัดเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันบนเรือขณะล่องลำน้ำ ตาม concept โอทอปนวัตวิถีคือการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในสถานที่จริง มาดูว่าคนในชุมชนทำอาชีพอะไร กินอยู่อย่างไร เป็นการนำเอาศักยภาพทีดีภายในชุมชนออกมาแสดง เปิดบ้านให้คนต่างถิ่นเข้ามาศึกษา เกิดการเรียนรู้ สาธิต และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

          ทางชุมชนตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในระยะเวลา 1 ปี จะพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวจนเกิดเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น ส่วนความพร้อมในขณะนี้สามารถเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 1 รอบ รอบละประมาณ 200 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00–15.00 น. สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสนั่น พ่วงขำ ประธานดำเนินการ เบอร์โทรศัพท์ 09 2495 6536 และ นายชิษณุพงษ์ สินชัยวราธรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เบอร์โทรศัพท์  08 2498 4731…อย่าลืมชวนกันมาสนับสนุนคนบางปลาเยอะ ๆ นะคะ…เพราะ OTOP นวัตวิถี สามารถเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น นำพาลูกหลานกลับมาทำงานที่บ้าน และส่งเสริมอาชีพชุมชนให้ยั่งยืน

Comments

comments