THAI TIME สิงห์บุรี

นร.“สตรีสมุทรปราการ” เฮ.. อบจ.อุดหนุนหลังคาลานกิจกรรม

2511 Views

Loading

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สำหรับให้นักเรียนทำกิจกรรมกลางแจ้ง อันเนื่องมาจากพื้นที่มีจำกัด ประกอบกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดทั้งปี การทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีแสงแดดร้อนจัดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนได้ โดยแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดก็คือ การทำหลังคายกสูงเพื่อป้องกันแสงแดด ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนได้ตลอดทั้งวัน

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กล่าวว่า ปัจจุบันลานกิจกรรมภายในโรงเรียนมีเพียงแห่งเดียวเป็นลานโล่งกว้างกลางแจ้ง แวดล้อมไปด้วยอาคารเรียน หากจะสร้างโครงหลังคายกสูงครอบคลุมพื้นที่ลานกิจกรรมทั้งหมด จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของทางโรงเรียน หากจะรอการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณานาน เพราะมีโรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเสนอโครงการเข้าไปเป็นจำนวนมาก

          ทางโรงเรียนจึงขอการสนับสนุนงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) และได้รับการอนุเคราะห์จนสามารถก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทเป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้พื้นที่ลานเอนกประสงค์ได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น เช่น เข้าแถวเคารพธงชาติ ใช้ในการเรียนวิชาพลศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารี และจัดกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน เป็นต้น

          ทางด้านนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า หลังจากรับทราบว่า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการขอการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ จึงมอบให้คณะทำงานของสภาฯ เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดและพบว่ามีความจำเป็นต่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ อบจ. รวมไปถึงภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จึงบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาฯ           และผ่านการเห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณประจำปี 2559 ให้ทางโรงเรียนมาดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว

          “หลังจากเปิดใช้งานแล้ว พบว่าลานอเนกประสงค์ สามารถใช้ทำกิจกรรมได้คุ้มค่ามาก ซึ่งไม่เฉพาะการเรียนการสอนเพียงภายในโรงเรียนอย่างเดียว แต่ยังใช้ทำกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น เป็นสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันแฮนด์บอลระดับจังหวัดอีกด้วย” ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ กล่าว

          และนี่ถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ อบจ.สมุทรปราการ มอบให้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา เอื้อให้น้องๆ เยาวชนคนปากน้ำ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

Comments

comments