ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมให้บริการ เร่งจัดระบบ New Normal รองรับคลายล็อกระยะ 2

842 Views

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้มงวด New Normal เตรียมพร้อมเปิดเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่ม หลังประกาศคลายล็อกรอบ 2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

         นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินลดลงอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเพียงเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) ในเส้นทางกระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย ทั้งขาเข้า-ขาออก เฉลี่ยวันละ 6 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 530 คน
240253
240255
          นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ เปิดเผยอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศใหม่ในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย ทั้งขาเข้า-ขาออก รวม 4 เที่ยวบินต่อวัน ส่วนสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ จะยังคงให้บริการในเส้นทางบินเดิม แต่เพิ่มจำนวนเที่ยวบินเป็น 8 เที่ยวบินต่อวัน จึงทำให้คาดว่า จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
240251
240254
          นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ เปิดเผยต่ออีกว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในด้านมาตรฐานความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข โดยผู้ใช้บริการทุกคนต้องถือปฏิบัติตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เมื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสารและพื้นที่ท่าอากาศยาน ได้แก่ การคัดกรองอย่างเข้มงวด โดยการตั้งจุด Terminal Screening เพื่อตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคน
240250
240252
         นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแบบ (Social Distancing) ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ผู้โดยสารใช้บริการ อาทิ ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์เช็กอิน ร้านค้า ร้านอาหาร Holdroom เพื่อลดความแออัด รวมถึงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่ ทุกจุดต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน (Deep Cleaning ต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

comments