THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี คัดกรองเข้มผู้ปฏิบัติธรรม จาก 400 คน เหลือแค่ 120 คน

2603 Views
เพจวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้โพสต์ข้อความแจ้งผลการคัดกรองผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ความว่า สรุปยอดผู้ปฏิบัติธรรมช่วงเช้าประมาณ 400 คน ช่วงสายเหลือ 120 คน
         “เราไม่ใช่ไม่กลัว แต่เรามีการคัดกรองและป้องกันระวังตามสมควร พร้อมกับสร้างความดีให้จิตใจ”
          พร้อมกับประกาศยืนยันว่า สำนักปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันยังเปิดรับลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมตามปกติ ..แต่เนื่องจากต้องป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องขอความร่วมมือท่านที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ รับผิดชอบพิจารณาความเสี่ยงของตัวท่านเอง
175140
         และทางวัดอัมพวันขออนุญาตคัดกรองความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
🔸️ ขออนุญาตไม่รับลงทะเบียนสำหรับท่านที่มีการเดินทางไป หรือกลับจากต่างประเทศ หลังวันที่ 31 มกราคม 2563
🔸️ ขออนุญาตไม่รับลงทะเบียนสำหรับท่านที่มีการพบปะกับผู้มีความเสียง ที่ได้เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ หลังวันที่ 31 มกราคม 2563
🔸️ ขออนุญาตไม่รับผู้ที่มีอาการตามความเสี่ยงของไวรัสโควิด-19 เช่น มีอาการ เป็นไข้ ไอ จาม อ่อนเพลีย หายใจหอบ ฯลฯ (หากมีอาการภายหลังขณะอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดขออนุญาตเชิญกลับ)
🔸️ หากท่านปกปิดข้อมูลในความเสี่ยง จะมีโทษตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ทางวัดอัมพวัน มีความจำเป็นต้อง ป้องกันระวังความเสี่ยงจึงขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน การปกปิดข้อมูลเป็นผลเสีย มีผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ต่อผู้อื่น และต่อครอบครัวของท่านเอง
175141
เพจวัดอัมพวัน : www.facebook.com/amphawantemple/
เวปวัดอัมพวัน : www.amphawan.net
YouTube : https://joo.gl/4rb6Cv

Comments

comments