THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรี ปิดด่านคัดกรองโควิด-19 หลังรัฐบาลคลายล็อกเฟส 4

1735 Views

จังหวัดสิงห์บุรีจัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 7 โดยที่ประชุมมีมติปิดด่านคัดกรองโรคโควิด-19 ทั้ง 9 จุด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

6219
          สำหรับการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรี เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม–14 มิถุนายน 2563 รวมเป็นเวลา 81 วัน ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งการทำงานเป็น 3 กะ ใช้เจ้าหน้าที่ทำงานกะละ 81 คน รวมตลอดทั้งวัน ใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 243 คนต่อ 1 วัน ซึ่งผลการดำเนินงานได้ทำการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีรวม 982,765 คน จำนวนรถ 569,553 คัน
6216
          ส่วนสาเหตุที่ปิดจุดคัดกรองนั้น เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้คลายล็อกกิจกรรมและกิจการต่างๆ เข้าสู่ระยะที่ 4 แล้ว ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่หากไม่มีการยกเลิกด่านคัดกรองดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้ามาภายในจังหวัด
          อีกทั้งการเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดสิงห์บุรีได้มีมาตรการคัดกรองโดยใช้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานความร่วมมือกับ อสม.ในพื้นที่คอยสอดส่องดูแลอยู่แล้ว ฉะนั้นการปรับกำลังเจ้าหน้าที่ที่ด่านทางหมดไปทำงานสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในการทำ New Nomal ในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป
ข้อมูล/ภาพ : ปชส.สิงห์บุรี

Comments

comments