ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ยกเลิกแผน นำทหารกลับจากฝึกที่ฮาวาย ไม่กักตัวที่โคราชแล้ว!! หลังเกิดกระแสต้านหนัก

1104 Views
         จากเหตุการณ์ทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง และข่าวทหารไทย สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่จะเดินทางกลับมาจากรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 151 นาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยจะใช้โรงแรมศรีพัฒนา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นสถานที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน จนก่อให้เกิดกระแสความไม่เห็นด้วยจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากโรงแรมศรีพัฒนา เป็นโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองในเขตชุมชน และพี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลถึงมาตรการในการควบคุมโรคของภาครัฐ
         ล่าสุดกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กห.0482.1/1959 ถึง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขอยกเลิกการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาของกำลังพล และการจัดตั้งพื้นที่กักกันโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

27060
          ใจความในหนังสือระบุว่า ตามที่กองพลทหารราบที่ 3 ได้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการนำกำลังพล จำนวน 151 นาย ที่เดินทางกลับจากการเข้าร่วมการฝึกผสมระหว่าง กองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา รหัสการฝึก Lightning Forge 2020 ณ ค่ายสกอฟิลด์ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-21 กรกฎาคม 2563 โดยจะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งพื้นที่กักกันโรคระดับองค์กร ณ โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 นั้น
         กองพลทหารราบที่ 3 ขอแจ้งยกเลิกการใช้พื้นที่กักกันโรค และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกักกันโรคของกำลังพลดังกล่าวในพื้นที่ โดยกองทัพบกจะดำเนินการใช้พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) นอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแทน 
ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Comments

comments