THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ชาวแม่ลารุมค้าน คว่ำประชาพิจารณ์ ไม่เอาน้ำเสียจากโครงการเคหะชุมชน!!

1536 Views
         วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดประโชติการาม ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ได้มีการจัดประชุมประชาคมเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคมสิงห์บุรี (บางกระบือ)
49308
นายประยุทธ นิ่มขาว ผู้อำนวยการกองบริการโครงการ 6 ฝ่ายพัฒนาโครงการ 2
         จากกรณีที่ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับการเตรียมวางท่อปล่อยน้ำทิ้งของโครงการบ้านเคหะ โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านกล่าวว่า มีการทำประชาพิจารณ์การปล่อยน้ำทิ้งไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ชาวบ้านหมู่ที่ได้รับผลกระทบไม่ทราบถึงการประชาคมครั้งแรก จึงร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความเป็นธรรม จึงได้มีการประชาคมครั้งที่ 2 ขึ้น โดยครั้งนี้มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาร่วมประชาคมเพื่อรับฟังคำชี้แจงของโครงการ
         โดยมีนายประยุทธ นิ่มขาว ผู้อำนวยการกองบริการโครงการ 6 ฝ่ายพัฒนาโครงการ 2 มาชี้แจงในกรณีท่อน้ำทิ้งว่า โครงการดังกล่าวมีบ่อบำบัดน้ำ และน้ำของโครงการบ้านเคหะนั้นหลังจากบำบัดสามารถนำไปทำการเกษตรได้ ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
         ส่วนชาวบ้านแสดงความคิดเห็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามคือไม่เห็นด้วย และมองว่าน้ำจากโครงการไม่ได้ผ่านการบำบัด100% และท้ายจุดปล่อยน้ำสามารถเอ่อล้นไหลไปสู่ลำน้ำแม่ลา ซึ่งเป็นลำน้ำอนุรักษ์ของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ชาวบ้านยังคงใช้ลำน้ำนี้ในการหาปูหาปลาทำการเกษตร และอยากให้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ เพราะลำน้ำแม่ลาแห่งนี้คือที่มาของปลาช่อนแม่ลา ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดสิงห์บุรีมาช้านาน
         เป็นอันว่าการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ของโครงการบ้านเคหะ ไม่ผ่านการประชาคมของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
By : ณัฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments