THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ชาวสิงห์บุรีร่วมงานทำบุญ วันครบรอบ 9 ปี อนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์เนืองแน่น!!

1006 Views

สิงห์บุรีทำบุญครบรอบ 9 ปี อนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์ กำหนดให้ทุกวันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันงานประเพณีบูชาไกรสรราชสีห์

         วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ไกรสรณ์ราชสีห์ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี , นายณัฐพล ธารีรัตน์ , นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ, พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก
          สืบเนื่องจากท่านพิเชฐ ไพบูลย์ศิริ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสัญลักษณ์สำคัญของเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเกิดแรงบันดาลใจจากตราประจำจังหวัดสิงห์บุรีที่ปรากฏอยู่บนหน้าบันศาลากลางไม้หลังเก่า เมื่อราว พ.ศ. 2439 โดยเป็นการรวมเอาสัญลักษณ์ของหัวเมืองทั้ง 3 สลักไว้บนแผ่นไม้หน้าบันศาลากลางโบราณ ซึ่งเป็นการรวมหัวเมืองไว้ด้วยกัน คือ เมืองสิงห์ เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี รวมเป็นจังหวัดสิงห์บุรีจวบจนปัจจุบันนี้ สำหรับแบบรูปลักษณ์ของไกรสรราชสีห์ ยึดถือตามแบบตราประจำกระทรวงมหาดไทย
          โดยงบประมาณในการก่อสร้างได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวนทั้งสิ้น 2,376,000 บาท และได้มีการวางศิลาฤกษ์ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 ยกไกรสรราชสีห์ขึ้นแท่นวางในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และในวันนี้เป็นวันครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้งอนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์
          สำหรับไกรสรราชสีห์ เป็นราชสีห์ในตำนานตามคติของศาสนาพราหมณ์ มีพละกำลังมหาศาลเรืองฤทธิ์แกร่งกล้า พระอิศวรได้นำเอาไกรสรราชสีห์ และราชสีห์อีก 5 ตัว มาป่นให้ละเอียดและห่อด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพย์เทพยาทินกร หรือพระอาทิตย์ อันหมายถึงอำนาจ และใช้สื่อความหมายรูปเคารพแทนราชตระกูล “ศากยวงศ์” ของพระพุทธเจ้าที่ใช้สัญลักษณ์ราชสีห์ ในยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
          จังหวัดสิงห์บุรี ถือเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธอารยะสืบสานมากว่า 900 ปี ประติมากรรมรูปหล่อไกรสรราชสีห์ที่จัดสร้างขึ้น จึงเป็นศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิใจของชาวสิงห์บุรี และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีขนาดลำตัว กว้าง 1.26 เมตร ยาว 2.50 เมตร อยู่บนฐานกว้าง 2.83 เมตร ยาว 4.39 เมตร สูง 3.90 เมตร สร้างด้วยทองเหลืองสัมฤทธิ์รมดำสีเม็ดมะขามเข้มประดิษฐาน ณ บริเวณสี่แยกไกรสรราชสีห์ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
49721
49725
49722
          การจัดงานพิธีครบรอบ 9 ปี อนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งไกรสรราชสีห์และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของไกรสรราชสีห์ เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้สักการบูชาไกรสรราชสีห์ และเพื่อเป็นการจัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด และเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางมาบูชาไกรสรราชสีห์
49723
49736
49724
          นอกจากนี้ ยังให้ถือว่าวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “ประเพณีบูชาไกรสรราชสีห์” ของพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีความศรัทธาได้เดินทางมากราบไหว้บูชาอย่างเป็นทางการ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิต
         และในวันนี้ ทางจังหวัดยังได้มอบ “ไก่นำโชค” ให้แก่ประชาชนที่มีความศรัทธา ซึ่งได้ลงทะเบียนขอรับไก่นำโชคไว้ เพื่อนำไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไป
by : กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวTHAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments