ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศบค.มท. สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่

699 Views
          วันนี้ (15 ธันวาคม 2563) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยได้พิจารณาเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจะมีประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง อาจทำให้เกิดความแออัดและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย
141050
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
          ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น เคาท์ดาวน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณี เป็นต้น
141051
           รวมไปถึงการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงที่มิใช่สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมเพิ่มความถี่ออกตรวจตรา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชน และบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลด้วย

Comments

comments