ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

“บุรีรีรัมย์”นำร่องแล้ว ปิดเมือง!! สั่งเข้มคัดกรองบุคคลเข้ามาภายในจังหวัด

713 Views
         เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2563 เพจเฟซบุ๊ก “ลุงเนวิน” ของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์เฟซบุ๊กคำประกาศของ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงการใช้มาตรการที่เข้มข้นในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อาทิ คัดกรองไข้ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดทุกคน หยุดกิจกรรมที่ชุมนุมคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้ต้องทำเรื่องขออนุญาต ให้ร้านอาหารจัดช้อนกลางและถ้วยแบ่ง และให้ทุกโรงพยาบาลในบุรีรัมย์จัดห้องแยกโรค
175690
         โดยมีเนื้อหาดังนี้ คือ ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ต้องการคัดกรองไข้ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ได้แก่การคัดกรองไข้ที่สนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรมที่พัก และ หมู่บ้าน ด้วยการทำกิจกรรม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขจะไปเคาะประตูบ้านในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จากนั้นจะมีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุข
175692
175693
        จากนั้นจะทำการหยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมที่มีคนจำนวนมากตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่น การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมบันเทิง งานประเพณี การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชา บวชภาคฤดูร้อน งดตลาดนัด ตลาดเซราะกราว ตลาดคลองถม หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิก หรือ เลื่อนได้ ต้องทำการแจ้ง หรือ ขออนุญาตจาก นายอำเภอ รวมถึงดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ และ จัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร
175691
        นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ เช่น ด้านการรักษาได้มีการจัดหอพักผู้ป่วยยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้องความดันลบ (Negative Pressure) ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ หากมีการประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 คือ ห้องแยก จำนวน 12 ห้อง, Cohort ward (หอผู้ป่วยรวมแยกโรค) 20 เตียง สำหรับผู้ป่วยหนัก 3 เตียง ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ ได้รับการสนับสนุนโรงแรม BAC BOX ซึ่งสามารถจัดให้เป็นห้องแยกระบบปิดจำนวนถึง 80 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 115 คน

Comments

comments