ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ระดมท้องถิ่นทั่วประเทศ ผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแล้ว 5 ล้านชิ้น ตั้งเป้า 50 ล้านชิ้น

530 Views
          นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้ผนึกกำลังกับทีมวิทยากร ครู ก. ที่มีความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ออกขยายผลให้กับกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ ในชุมชน ร่วมกันจัดทำ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่แล้ว รวมจำนวน 5,038,321 ชิ้น โดยตั้งเป้าหมายการผลิตทั่วประเทศไว้ที่จำนวน 50 ล้านชิ้น ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้
175890
          โดยงบกลางจำนวน 225 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ได้มีการจัดสรรให้กับ อปท. 7,774 แห่งเรียบร้อยแล้ว ท้องถิ่นทุกแห่งสามารถเร่งดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ทันที อาทิ ผ้าสาลูเนื้อแน่น ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพ หรือผ้าชนิดอื่นตามความเหมาะสม, ไส้ไก่ หรือยางยืด, ด้ายและเข็มเย็บผ้า, กรรไกรตัดผ้า ไม้บรรทัด สีเขียนผ้า เข็มหมุด ภายใต้ต้นทุนการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าชิ้นละประมาณ 4.50 บาท ซึ่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้าถือว่าเพียงพอในการป้องกัน และลดการแพร่กระจายจากละอองไอจาม ซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อ COVID-19

Comments

comments