THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ ลุยส่งหน้ากากผ้า – เจลล้างมือ ผ่านไปรษณีย์ลดการเสี่ยงติดโควิด-19

1824 Views
         นายชินพันธุ์ อภิเลิศธนาพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการมีโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้จัดหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำกว่า 10,000 ครอบครัว ซึ่งได้ดำเนินการโดยจัดส่งให้ถึงมือประชาชนทางพัสดุไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด-19 ที่จะเกิดกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ต้องออกจากบ้านในช่วงการระบาดของไวรัส COVID – 19
212846
นายชินพันธุ์ อภิเลิศธนาพงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
212847
นางดรุณี สวนหนองแวง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          ด้านนางดรุณี สวนหนองแวง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการบรรจุหน้ากากผ้าจำนวน 3 ชิ้น เจลล้างมือ 2 หลอด และคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ลงในกล่อง และนำจ่ายโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกครัวเรือน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และในวันนี้เป็นการจัดส่งเป็นชุดสุดท้ายให้กับประชาชน ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชน และผ่านพ้นช่วงภาวะวิกฤตินี้ไปด้วยดี
212843
212844
212845

Comments

comments