ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ททท.ชูแผนฟื้นฟูท่องเที่ยว สู้โควิด-19 เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

1087 Views

ผู้ว่าฯ ททท. ชูแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว 3 ระยะ เน้นปรับ New Normal สู่ความยั่งยืน เผยช่วงแรกเน้นกลุ่มเป้าหมายเที่ยวในประเทศก่อน

          นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้ โดยสิ่งที่พอจะทำได้ในขณะนี้ อันดับแรกคือ การเตรียมความพร้อม เพราะการจะทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาต้องอาศัยปัจจัย 3 ส่วนนั่นคือ สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ, สถานการณ์การแพร่ระบาดต่างประเทศ และความพร้อมของเรา
242082
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
          ประกอบกับไทยกำลังเข้าสู่ New Normal ใหม่ การปฏิบัติจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยจะอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ของเชื้อโรค ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องจองล่วงหน้า เนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนคน แพลตฟอร์มต่างๆ ก็ถูกนำมาใช้เพื่อลดการสัมผัส เป็นต้น ดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวบนระยะเวลาการฟื้นฟู
242085
          ส่วนระยะที่ 2 เมื่อมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมแล้ว ควรจะต้องมองตลาดในประเทศเป็นหลักก่อน เพราะน่าจะเริ่มฟื้นตัวก่อน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือคนไทยทั่วไปให้กลับมาเดินทางท่องเที่ยว อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มคนไทยที่เที่ยวต่างประเทศ แต่ตอนนี้ไม่สามารถเดินทางไปได้ ดังนั้นเราต้องพยายามให้คนกลุ่มนี้มาเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น
242083
242084
          สุดท้าย New Normal ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนรับผิดชอบ เช่น ความปลอดภัย การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาเราคำนึงแค่จำนวนนักท่องเที่ยว ต่อไปนี้เราคงจะต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เปลี่ยนจากการท่องเที่ยวเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย..
By : บูรพา วงไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments