ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ครม.เคาะแล้ว 3 โครงการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ แจกค่าห้องพักสูงสุดถึง 3 พัน/คืน

644 Views

ครม.เห็นชอบ 3 โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในประเทศ แจกค่าห้องพักสูงสุด 3,000 บาทต่อคืน อสม.สมทบค่าเดินทาง 2,000 บาท

          นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวว่า โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอแนวทาง 3 โครงการประกอบด้วย
6870
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          โครงการ ”กำลังใจ” เป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว จำนวน 1.2 ล้านคน ให้เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น โดยจะสมทบทุนค่าเดินทางคนละไม่เกิน 2,000 บาท แต่จะต้องเดินทางไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยจะให้รับสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย
6867
          โครงการถัดมา “เราไปเที่ยวด้วยกัน” รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในลักษณะ “ร่วมจ่าย” จำนวน 5 ล้านคืน รัฐช่วยจ่าย 40% ของราคาค่าห้องพัก แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และ สนับสนุนเงินอีก 600 บาทต่อคืน แต่สูงสุดไม่เกิน 5 คืน ให้ใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าท่องเที่ยวในโรงแรมที่พัก โดยประชาชนจะได้รับเงินสนับสนุนผ่านทางแอปฯ “เป๋าตัง” แต่จะต้องไปเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่
6868
          และสุดท้าย โครงการ “เที่ยวปันสุข” รัฐบาลจะสนับสนุนการเดินทางของประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งสายการบิน รถขนส่งไม่ประจำทาง รถเช่า เป็นลักษณะที่รัฐจะร่วมจ่าย โดยสนับสนุนในอัตรา 40% ของราคาค่าบัตรโดยสาร แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
6869
          นอกจากนี้ ยังจะมีโครงการเสริม (Cooperation) ระหว่างโครงการ “เที่ยวปันสุข” และโครงการ “เราไปเที่ยวด้วยกัน” คือ ถ้าประชาชนมีการจองห้องพักในโครงการ “เราไปเที่ยวด้วยกัน” ก็จะได้รับสิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับของโครงการ “เที่ยวปันสุข” ในราคาพิเศษ 2,500 บาท อีกจำนวน 1 สิทธิ์ โดยสรุปรัฐมีการใช้งบประมาณทั้งหมดของทั้ง 3 โครงการนี้เป็นเงิน 22,400 ล้านบาท

Comments

comments