THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

อบต.นาเกลือ อบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอนวิธีให้เด็กเอาตัวรอด หากติดในรถยนต์!!

809 Views
          นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทะเล ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ณ บ้านธูปหอมสมุนไพร และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
73069
73067
         นายชาตรี กล่าวต่อว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวทาง อบต.ได้เห็นถึงความสำคัญการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทะเล ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับประสบการณ์โดยตรง ด้วยการจัดอบรมกิจกรรมกลุ่มและให้ความรู้การป้องกันภัยเด็กติดรถยนต์ เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เด็กสามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย
73071
นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
         อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมภายในงานช่วงเช้าเด็กๆ ได้ร่วมกันทำเสื้อมัดย้อม และในช่วงบ่ายเด็กๆ ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กติดรถยนต์ และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเด็กติดในรถยนต์
73070
73068
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments