ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สาธารณสุขแนะแนวปฏิบัติ ..จัดกิจกรรมแบบ New Normal อย่างไรให้ปลอดภัย!!

689 Views
          แม้วันนี้เรายังไม่มีวัคซีนรักษาโรคโควิด-19 แต่การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคจะช่วยให้เราทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และหากเราเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกันของคนจำนวนมาก อาทิ งานคอนเสิร์ต กองถ่ายละคร-ภาพยนตร์ สวนสนุก สนามชนวัว-ไก่ และการจัดประชุมสัมมนา

 

          กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ อันดับแรกควรจัดให้มีระบบคัดกรองอุณหภูมิที่หน้างาน อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ โดยเฉพาะในจุดที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องน้ำ ประตูทางเข้างาน จุดจำหน่ายตั๋ว จุดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น
          โดยทำความสะอาดจุดต่างๆ ด้วยน้ำละลายผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จัดจุดพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพิ่มจำนวนรถที่นำคนเข้างานหรือกระจายมุมจำหน่ายอาหาร เพื่อลดความแออัด ยืนหรือนั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนไทยชนะ
          ส่วนมาตรการเสริมควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี ใช้สถานที่กว้างขวางและแบ่งพื้นที่ชัดเจน จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล พัฒนานวัตกรรมระบบลงทะเบียนและจองคิวออนไลน์ เพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ระยะยาว  
          สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะไปเข้าร่วมงานควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากมีอาการป่วยไม่ควรไปร่วมกิจกรรม เมื่ออยู่ภายในงานถ้าพบเห็นผู้ที่มีอาการไอจามผิดปกติ แนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบนิวนอร์มอล เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด -19 ได้

Comments

comments