THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

สมุทรปราการ งดสงกรานต์พระประแดง ตัดวงจรแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

2225 Views
         นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์เป็นที่น่าห่วง ทางจังหวัดสมุทรปราการได้ขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการทุกหน่วยงาน รวมถึงภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมคนหมู่มากเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว
176091
          สำหรับประเพณีสงกรานต์พระประแดง เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นงานสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของประเทศไทย จากการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องมีมติงดจัดงานสงกรานต์พระประแดงในปีนี้ และขอความร่วมมือในท้องถิ่นอื่นๆ งดจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงสงกรานต์ เพราะเกรงจะทำให้เกิดการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและโอกาสการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
176092
176093

Comments

comments