ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศบค.เตรียมพัฒนา แอป “ไทยชนะ” เพิ่มฟังก์ชั่นจองที่พัก เช็กอินกรุ๊ป

1013 Views

ศบค.เตรียมพัฒนา แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพิ่มฟังก์ชั่นจองที่พัก ให้เรตติ้ง และการเช็กอินแบบกลุ่ม

          วันนี้ 17 มิถุนายน 2563 มีการแถลงข่าวของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นอกจากเรื่องสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ และการวิเคราะห์สถานการณ์จากต่างประเทศ ที่เป็นประเด็นในการแถลงข่าวทุกวันแล้ว ยังมีเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ทาง ศบค. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้ใช้บริการใช้เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19
7514
นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จะมีการอัปเดตให้สามารถลงทะเบียนเช็กอินเป็นแบบกลุ่มได้ สำหรับประชาชนผู้เข้าใช้บริการตามสถานประกอบการต่างๆ 1 คน สามารถเช็กอินให้กับคนที่มาด้วยอีก 3 คน
          นอกจากนี้ยังจะเตรียมพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีฟังก์ชั่นการจองที่พักหรือการเข้าใช้บริการตามสถานประกอบการต่างๆ เพื่อความสะดวกในการหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันจำนวนมาก ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
          สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการมีการใช้สมุดจด เพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้บริการ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นายแพทย์พลวรรธน์ กล่าวว่า ทางผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลเหล่านั้นให้มีความปลอดภัย เนื่องมาจากเป็นข้อมูลส่วนตัวของประชาชน และต้องเก็บไว้เพื่อสอบสวนโรคย้อนหลัง 60 วัน หากเกิน 60 วันไปแล้วต้องทำลายทิ้งทันที

Comments

comments