THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สมาคมท่องเที่ยวสิงห์บุรี เลือก”ประสาน หงส์ทอง” นั่งนายกฯคนใหม่

1698 Views

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี​ เลือกอดีต​ ผอ.​ท่องเที่ยวฯ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่ เตรียมปลุกสิงห์บุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

         วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กุล เป็นประธานจัดประชุมสภาฯ เพื่อขับเคลื่อน สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี และได้เลือกตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ โดยที่ประชุมลงมติเลือก นายประสาน หงษ์ทอง อดีต ผอ.ท่องเที่ยวฯ สิงห์บุรี เป็นนายกสมาคมฯ หลังจากตำแหน่งนี้ว่างมานานถึง 15 ปี
          หลังจากนั้นคณะกรรมการชุดใหม่ได้มีการประชุมเตรียมแผนงานเชื่อมโยง การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงาน 4 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสิงห์บุรี, สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสิงห์บุรี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี..เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน กับทุกภาคีเครือข่าย จัดทำปฏิทินท่องเที่ยวเมืองสิงห์บุรีให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ทั้ง 12 เดือน เป้าหมายเพื่อขยับ GDP ในภาคบริการของจังหวัดสิงห์บุรีให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

Comments

comments