ข่าวทั่วไป

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือ “โนอึล” ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภาคอีสานกลาง 5 จังหวัด กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำในเขื่อน 4 แห่ง

513 Views
          ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุ “โนอึล” ที่ถูกยกระดับเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ที่จะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น ว่า ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตามสภาพอากาศ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก พร้อมทั้งประสานหน่วยงานต่างๆ ในการแจ้งเตือนประขาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างทั่วถึง และ พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดภาวะวิกฤต

          สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ ร้อยเอ็ด ประกอบด้วยลำน้ำสำคัญ ได้แก่ ลำน้ำยัง ลำน้ำปาว ลำน้ำพอง ลำคันฉู ลำเสียวใหญ่ ลำปะทาว และลำน้ำพรม-เชิญ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำ พร้อมกำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทันทีหากเกิดน้ำท่วม
11111
          อีกทั้งยังได้กำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ และการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ และ เขื่อนลำปาว รวมไปถึงตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน 130 แห่ง ตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ 110 แห่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมกับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ ประจำในจุดเสี่ยงรวมกว่า 257 หน่วย เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ในทันที
          นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ทั้งยังปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนทดน้ำทั้ง 4 แห่งในแม่น้ำชีได้แก่ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม หรือ Dynamic Rule Curve (โค้งบริหารจัดการน้ำ) โดยบูรณาการจัดจราจรน้ำในแม่น้ำชีร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7
          รวมไปถึงเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับใช้เป็นแก้มลิงในการหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก ซักซ้อมการดำเดินงานตามแผนการเผชิญเหตุในสภาวะวิกฤต กำหนดบุคลกรที่รับผิดชอบในพื้นที่ นำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจำจุดเสี่ยง และบูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด

Comments

comments