ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ยอดคนเข้าใช้งาน “ไทยชนะ” พุ่งเกิน 2 ล้านคนแล้ว ธุรกิจลงทะเบียน 4.6 หมื่นราย ร้านอาหารครองแชมป์

883 Views

ผลสรุปยอดรวมวันแรก ของการเปิดกิจการเฟส 2 ร้านค้าและประชาชนแห่ใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ล้นหลาม กทม.แชมป์ยอดคนใช้งานสูงสุด ศบค.แนะให้ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การเปิดกิจการในเฟสที่ 3 ต่อไป

          หลังจากที่เมื่อวาน (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563) ได้มีการเปิดกิจกรรมและกิจการที่รัฐบาลได้เปิดผ่อนปรนระยะที่ 2 เป็นวันแรกนั้น วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ได้กล่าวถึงยอดรวมร้านค้า และประชาชนผู้เข้าใช้งานในวันแรกว่า ได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายเป็นอย่างมาก
243274
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
          นพ.ทวีศิลป์ ได้เปิดเผยข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น.ว่า มีผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศเข้ามาลงทะเบียนในวันแรกนี้ จำนวน 44,386 ร้านค้า ขณะเดียวกันมีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 2,002,897 คน โดยมีจำนวนการเข้าใช้งานเช็กอิน 2,658,754 ครั้ง เช็กเอาท์ 1,845,191 ครั้ง และมีการประเมินร้านค้า 1,258,261 ครั้ง
243275
243276
          ล่าสุดมีตัวเลขอัพเดตจาก www.ไทยชนะ.com ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น มีร้านค้าเข้ามาลงทะเบียนแล้ว 46,744 ร้าน และมีผู้ใช้บริการ 2,725,877 คน จะเห็นได้ว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวนคนเข้าเช็กอินและเช็กเอาท์มีตัวเลขที่ค่อนข้างต่างกันมาก โดย นพ.ทวีศิลป์ ได้อธิบายต่อไปว่า สาเหตุที่ตัวเลขต่างกันมากนั้น เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้งานแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทำให้ร้านค้าต่างๆ ยังเตรียมการไม่ทันจึงมีจุดสแกน QR Code เข้า-ออก เพียงจุดเดียว ทำให้มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ประชาชนหลายคนจึงไม่เข้าไปสแกนออก ทั้งนี้ยังมีบางส่วนที่ลืมว่าต้องสแกนออกด้วยเช่นกัน จึงได้มีการแนะนำให้นำ QR Code ติดตามเสาบริเวณที่จอดรถเพื่อให้ประชาชนได้สแกนก่อนที่จะขับรถออกจากห้างไป
          ความสำคัญของส่วนต่างของการเช็กอิน-เช็กเอาท์นี้ จะส่งผลต่อผู้ที่มารอเข้าใช้งานในสถานที่นั้นต่อไปจะไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากแต่ละสถานที่จะต้องแจ้งจำนวนที่คนที่รองรับได้ หากยังไม่ได้เช็กเอาท์ตัวเลขผู้เข้าให้บริการขณะนั้นจะยังคงค้างอยู่ จึงขอความร่วมมือทั้งผู้ใช้และผู้บริการช่วยปฏิบัติจนครบทุกขั้นตอน เพื่อที่จะนำไปสู่การขยายกิจการในเฟสที่ 3 ต่อไป
         สำหรับภาพรวมการใช้งานแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทั้งผู้ประกอบการที่เข้าลงทะเบียน และผู้ใช้บริการ จังหวัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนสูงสุด จังหวัดที่มีการลงทะเบียนร้านค้าสูงสุดรองลงมาคือ ชลบุรี, นนทบุรี, สมุทรปราการ และ ปทุมธานี ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดรองลงมาคือ ชลบุรี, สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี ตามลำดับ
          ประเภทของกิจการที่เข้าลงทะเบียน 3 อันดับแรก คือ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภัตตาคาร และศูนย์อาหาร ถัดมาคือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ตามลำดับ ขณะที่ประเภทของกิจการที่มีการเข้าใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ อันดับที่ 2 คือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีก/ค้าส่ง อันดับที่ 3 คือ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภัตตาคาร และศูนย์อาหาร
243281

Comments

comments