THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

“Bike Rally”บางหัวเสือ ปั่นเรียนรู้นอกห้องเรียน!!

1466 Views

หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “Bike Rally” บางหัวเสือ ปั่นเรียนรู้นอกห้องเรียน ลดเวลาใช้เน็ต!!

29060
29059
          นางสาวกมลชนก ภัทรสิทธิกฤษ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “Bike Rally” บางหัวเสือ เป็นกิจกรรมลดการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กเยาวชนให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีนายประสิทธิ์ จันทาเทพ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสานพลังเด็กเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการ
29057
นางสาวกมลชนก ภัทรสิทธิกฤษ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
29058
นายประสิทธิ์ จันทาเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ สานพลังเด็กเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการ
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กๆ และเยาวชนจากตำบลบางจาก และเด็กตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 35 คน โดยมีฐานเรียนรู้ดังนี้
ฐานที่ 1 นักรบเหรียญบาท ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเรียนรู้การออม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ฐานที่ 2 รักษ์นะ ผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนง่ายๆ อาทิ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ เช่น น้ำยาล้างรถ ล้างจาน และน้ำยาซักผ้าในราคาถูก
ฐานที่ 3 ภูมิปัญญาบางหัวเสือ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเรียนรู้มรดกท้องถิ่น นิทานพื้นบ้าน และความสามัคคีในชุมชน
ฐานที่ 4 ตลาดริมน้ำบางหัวเสือ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเรียนรู้ความร่วมมือของชุมชนช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดชุมชน
29069
           อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆ จะปั่นจักรยานไปยังฐานเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ และเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน กิจกรรมพื้นบ้านแทนการเล่นสมาร์ทโฟนอีกด้วย
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments