ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

กรมการแพทย์แถลงแล้ว!! ยันชายไทยเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน ไม่ใช่โควิด!!

711 Views
         วันที่ 18 กันยายน 2563 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร โรงพยาบาลราชวิถี แถลงข่าวกรณีล่ามชาวไทยเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
         นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายไทย อายุ 54 ปี ปฏิบัติงานเป็นล่ามของสำนักแรงงาน ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เริ่มป่วยและมีอาการตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ได้รับการตรวจที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผลพบเจอเชื้อโควิด-19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล King Fahad Medical City ที่กรุงริยาด วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีอาการแย่ลง ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU และวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีการหยุดหายใจ ต้องทำ CPR และใส่ท่อช่วยหายใจ
          จากนั้นได้รับการประสานจากกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานว่า ผู้ป่วยต้องการกลับมาประเทศไทย จึงมีการตรวจอีก 2 ครั้ง คือในวันที่ 25 และ 30 สิงหาคม 2563 ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งผลออกมาเป็นลบ จึงเดินทางออกจากกรุงรินาดในวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยเครื่องบินพยาบาล และเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีอาการทรงและทรุดตัวสลับกัน
74802
         ผศ.นพ.พจน์ กล่าวว่า ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องปอดอักเสบที่มีต่อเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนส่งตัวกลับมาแล้วก็ตาม แต่มีอาการปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย ดื้อยา และมีอาการแทรกซ้อนตั้งแต่ก่อนเดินทางมา ประกอบกับมีพังผืดในปอดจากการฟื้นสภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การหายใจของผู้ป่วยค่อนข้างลำบาก และยังมีคลื่นหัวใจที่เต้นผิดปกติต่อเนื่องจากการหยุดเต้นของหัวใจเมื่อครั้งก่อน ทำให้สภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วยทรุดลงอย่างรวดเร็ว และมีภาวะไตวายซึ่งเป็นผลจากการติดเชื้อด้วย ปัจจัยหลายอย่างร่วมกันจึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

Comments

comments