THAI TIME สิงห์บุรี

ทม.บางระจัน!!เข้มเฝ้าระวังอัคคีภัย จัดอบรม อปพร.ผู้นำชุมชน รู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง!!

1136 Views
          วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจันเปิดเผยว่า ทม.บางระจัน ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้ แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ อปพร. ผู้นำชุมชน 38 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน
74937
นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน
74939
นายสิษฐ์เมธา กาเผือก พนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองบางระจัน
          ให้สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนายสิษฐ์เมธา กาเผือก พนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองบางระจันเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พร้อมเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางระจัน
          อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางระจัน ยังมีพื้นที่สุ่มเสี่ยงอันอาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เนื่องจากเป็นชุมชนตลาดเก่าโครงสร้างทำด้วยไม้ และมีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น ได้แก่ ตลาดชันสูตร และตลาดไม้ดัด ดังนั้นทาง ทม.บางระจัน จึงได้จัดรถดับเพลิง 1 คัน ถังเคมีดับเพลิง ติดตั้งตามจุดเสี่ยงบริเวณที่ตลาดชันสูตรและตลาดไม้ดัด
          พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำการ ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น สามารถเข้าควบคุมฯ ได้ทันท่วงที ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเกิดเหตุเพลิงขึ้นในพื้นที่ อำเภอบางระจัน สามารถโทร.แจ้งได้ที่ ( 036-591 199 ) ตลอด 24 ชั่วโมง
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments