THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ชาวสิงห์บุรียิ้มออก 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกเงินเยียวยาผลกระทบโควิดแล้ว!!

1025 Views
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดที่จะเยียวยาประชาชนได้ทั่วถึง
243481
          โดยขณะนี้ในจังหวัดสิงห์บุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ที่จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนแล้ว ประกอบด้วย
อบต.โพกรวม มอบครัวเรือนละ 2,000 บาท ไปแล้ว จำนวน 969 ครัวเรือน
อบต.บางมัญ มอบครัวเรือนละ 2,000 บาท ไปแล้ว จำนวน 824 ครัวเรือน
อบต.ต้นโพธิ์ มอบครัวเรือนละ 2,000 บาท ไปแล้ว จำนวน 1,786 ครัวเรือน
อบต.บ้านจ่า มอบครัวเรือนละ 2,000 บาท ไปแล้ว จำนวน 20 ครัวเรือน
เทศบาลโพสังโฆ มอบครัวเรือนละ 2,000 บาท ไปแล้ว 306 ครัวเรือน
อบต.โพประจักษ์ มอบครัวเรือนละ 1,500 บาท ไปแล้ว 829 ครัวเรือน
อบต.คอทราย มอบครัวเรือนละ 1,000 บาท ไปแล้ว 649 ครัวเรือน
243482
          ส่วนถุงยังชีพมีเทศบาลอินทร์บุรี มอบไปแล้ว จำนวน 2,500 ครัวเรือน ทุกครัวเรือนได้รับหมด และ อบต.โรงช้าง มอบไปแล้ว 1,176 ครัวเรือน
          ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนมากมีแผนที่จะมอบเป็นเงินสดให้ประชาชน สูงสุดครัวเรือนละ 2,000 บาท ต่ำสุดครัวเรือนละ 500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments