THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

งบฯ โควิดพ่นพิษ ส่ง ป.ป.ช.ชี้มูลนายก อบต. โรงช้าง หลังถูกร้องซื้อถุงยังชีพแพง!!

3302 Views

นายอำเภอพรหมบุรี เฉียบขาด!! ส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.สิงห์บุรี ชี้มูลความผิด นายก อบต. โรงช้าง ทุจริตถุงยังชีพเยียวยาโควิด-19 หากผิดจริงสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

          จากกรณีนางสาวอารีรัตน์ คธาวุธ พร้อมด้วยชาวบ้านหลายสิบคนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สอบถามผลการร้องเรียน นายนิสิตย์ ดียิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง เรื่องการแจกถุงยังชีพเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นเงิน อีกทั้งเรียกร้องให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างถุงยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างถูกต้องหรือไม่ และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นั้น
244188
244187
          ล่าสุด นายบรรลือ ชูชาติ นายอำเภอพรหมบุรี ได้ทำหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่แนะนำให้เลือกหัวข้อ “1.2” ตรวจสอบแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนแล้วปรากฏว่า เป็นไปตามข้อสั่งการจากจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการส่งแสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงินช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และ ช่วยเหลือติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
244189
244190
          ส่วนกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอุปโภคบริโภคดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีสินค้าบางรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง จัดซื้อจัดจ้างในราคาสูงกว่าท้องตลาด ซึ่งประเด็นดังกล่าวทางจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายให้อำเภอพรหมบุรีแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในความผิดฐานละเมิด เพื่อหาผู้รับผิดทางแพ่งตามข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
244191
นายนิสิตย์ ดียิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
244192
          อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีการร้องเรียนให้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของ นายนิสิตย์ ดียิ่ง นั้น ทางอำเภอพรหมบุรี ได้ส่งเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พิจารณาชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำผิดโดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างแล้ว ซึ่งหลังจากมีคำวินิจฉัยจากทาง ป.ป.ช. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

Comments

comments