THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

‘ครัวเอ๋’ สมุทรปราการ เปิดมา 38 วัน แจกอาหารไปแล้วกว่า 60,000 ชุด

1567 Views
          จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบกับการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ เนื่องจากขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีมาตรการเยียวยาในรูปแบบต่างๆ
244474
244473_0
            ‘ครัวเอ๋’ ถือเป็นอีกหนึ่งน้ำใจของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้งใจมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านปากท้อง โดยเปิดให้บริการอาหารกล่องและน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ตลาดหัวเกาะ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ
244470_0
244471
          รวมเบ็ดเสร็จดำเนินการมาแล้ว 38 วัน แจกอาหารวันละ 2 มื้อไปแล้วกว่า 60,000 ชุด นอกจากนี้ยังมีภาคประชาชน ภาคเอกเอกชนนำอาหารปรุงสำเร็จ เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องปรุงและวัสดุในการประกอบอาหารมาร่วมบริจาคอีกเป็นจำนวนมาก
244468
244472
          ตลอดกิจกรรมได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ให้การเข้ารับอาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะช่วยกันประคับประคองให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติโควิด-19 ไปได้
244475_0
By : น้องนา จำหรัดสกุล

Comments

comments