THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สสอ.บางระจันติวเข้ม จัดอบรม อสม. ผลักดันสู่ “อสม.4.0” ขับเคลื่อนงานตามบทบาทใหม่!!

1645 Views
          วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่ อสม.4.0 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและการจัดการสุขภาพชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน
นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
          นายวารุทร์ ประทุมทาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางระจัน กล่าวว่า การฝึกอบรม สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ อสม. เป็น อสม.4.0 ให้ อสม.เป็นสื่อในการนำนโยบายสุขภาพไปสู่ประชาชนโดยใช้สมาร์ทโฟนได้ และต้องการให้ อสม.เป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามบาทบาทใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดและป้องกันโรค ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
          สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเป็น อสม.ทุกหมู่บ้าน จำนวน 142 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลบางระจัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน และจากโรงพยาบาลส่งเสริมส่งสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบางระจัน
BY : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments