THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

มาทีหลังแต่จ่ายหนักกว่า!! เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ลงมติเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ครอบครัวละ 2,300 บาท

5875 Views
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายงานว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโควิด-19 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่มีนายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เป็นประธาน ได้มีมติให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ครอบครัวละ 2,300 บาท จำนวน 3,227 ครอบครัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,422,100 บาท โดยกำหนดจ่ายให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
244521
นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี
          สำหรับเหตุผลที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี พิจารณาให้จ่ายเงินเยียวยาครอบครัวละ 2,300 บาท เนื่องจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเป็นเขตชุมชนเมือง อัตราค่าครองชีพจึงสูงกว่าพื้นที่รอบนอก ประกอบกับฐานะการเงินการคลังของเทศบาลมีความพร้อมเพียงพอที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้
244522
          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมมีการถกเถียงและชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างการจ่ายเงินเยียวยาในอัตราครอบครัวละ 2,000 บาท และ 2,300 บาท จนต้องมีการลงมติ ซึ่งผลการนับคะแนนปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ให้จ่ายครอบครัวละ 2,300 บาท

Comments

comments