THAI TIME สิงห์บุรี

เช็คชื่อด่วน!! ทม.เมืองสิงห์บุรีประกาศรายชื่อแล้ว 14 ชุมชน ครอบครัวละ 2,300 บาท

1135 Views

โผไม่พลิก!! เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 ล็อตแรกแล้ว จำนวน 3,227 ราย 14 ชุมชน เปิดยื่นอุทรณ์ภายใน 7 วัน

245262
นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี
           นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี ออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ รายละ 2,300 บาท ผ่านคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน–4 พฤษภาคม 2563
245263
              สำหรับการตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวสามารถสำรวจรายชื่อได้ในแต่ละชุมชน พร้อมกับจดจำหมายเลขลำดับที่ตามประกาศ เพื่อนำมาติดต่อรับเงินจำนวนดังกล่าว ส่วนกรณีที่สำรวจรายชื่อแล้วไม่มีรายชื่อในบัญชีของชุมชนที่ตนเองอาศัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ชุมชนข้างเคียง เนื่องจากการแบ่งเขตชุมชนกับการแบ่งเขตเลือกตั้งอาจไม่ตรงกัน
245264
           ขณะเดียวกันผู้ที่ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือแต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯสามารถยื่นขออุทธรณ์กับเทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้ภายใน 7 วัน นับจากวันติดประกาศ อีกทั้งกรณีผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือไม่สามารถเดินทางไปรับเงินช่วยเหลือได้ตามวันเวลาที่กำหนดให้ติดต่อกับประธานชุมชนเพื่อมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน
245265
          อย่างไรก็ตาม สำหรับกำหนดการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวมีทั้งสิ้น 14 ชุมชน จำนวน 3,227 ราย โดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้จัดลำดับการรับเงินของแต่ละชุมชนระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ตามวันและเวลาตามประกาศ อย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการรับเงินเยียวยาในครั้งนี้ด้วย
By: กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments