THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

พ่อเมืองสิงห์บุรี เชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้รักษาความสะอาด ให้เป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน

1001 Views
         วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอบางระจัน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางระจัน จิตอาสา อสม. ร่วมโครงการ “สิงห์บุรี รักษาสิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ ปลูกต้นไม้ เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า” และกิจกรรมเดินปลูกต้นไม้ บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำน้อยตลาดชัณสูตร หมู่ที่ 8 ตำบลโพชนไก่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
53403
         นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชนทุกคนร่วมกันตระหนักและมีจิตสำนึก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกันดูแลอนุรักษ์รักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์คืนความสมดุลและยั่งยืนให้พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
53404
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
53407
         ในด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณะ ต้องการเห็นจังหวัดสิงห์บุรี มีถนนสวยงาม แม่น้ำลำคลองน้ำใสสวยงาม และสวนหย่อมร่มรื่น และในวันนี้จึงเดินมาทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ ที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย หมู่ 8 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ขอฝากพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำน้อย ช่วยดูแลและรักษาความสะอาด ถ้าหากไม่ช่วยกันดูแล และทำลายแม่น้ำที่เราได้อาศัยทำมาหากิน ต่อไปเราจะไม่มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร จึงต้องให้ความสำคัญ
53406
53401
          นายชำนาญวิทย์ กล่าวต่อไปว่า การปลูกต้นไม้ ก็สร้างความชุ่มชื่น “ดึงน้ำจากฟ้ามาสู่ดิน ” และมาสู่แม่น้ำลำคลอง ในแม่น้ำลำคลอง ต้องช่วยกันรักษาให้สะอาด อย่างให้มีสิ่งปฏิกูล ชุมชนเท่านั้นจะช่วยได้ ชุมชนมีพลัง การสร้างความสามัคคีรวมเป็นพลัง ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณะให้เหมือนเป็นบ้านของตัวเอง การเริ่มดูแลและทำ ต้องเริ่มจากที่บ้านก่อน บ้านตัวเองต้องสะอาดสวยงาม แล้วขยับมาที่สิ่งสาธารณะ สังคมสะอาด ชุมชนสะอาด 
          “เราเชื่อว่า ความสะอาดใครๆ ก็ต้องการ”  นายชำนาญวิทย์กล่าวและเสริมอีกว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมชุน อยากให้ทุกคนหวงแหนความเป็นสิงห์บุรี ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ให้ลูกหลานเป็นแหล่งทำมาหากินที่ได้มาจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงสุขภาพ และท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วีถีสโลวไลฟ์ที่สอดรับกับวิถีของสิงห์บุรี
         อย่างไรก็ตามอยากจะฝากและเชิญชวนให้พี่น้องชาวสิงห์บุรีทุกคน รักเมืองสิงห์ และรักษาเมืองสิงห์ เป็นเมืองสะอาดเมืองน่าอยู่ ตลอดไปและตลอดกาล นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวทิ้งท้าย
53402
53405
By: ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments