THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ชาวนาสิงห์บุรีไชโย!! ชลประทานทำตามสัญญา ตั้งเครื่องเร่งสูบน้ำ 5 คลองแล้ว

1993 Views

ชลประทานทำตามข้อตกลง เร่งตั้งเครื่องสูบน้ำ 6 เครื่อง ผลักดันน้ำเข้าคลองส่งให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

          วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่องช่างแผนกวิศวกรรม โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12 นิ้วพร้อมท่อเหล็กมาประกอบติดตั้ง ยังปากคลองส่งน้ำเพื่อสูบน้ำเข้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 เครื่อง บริเวณปากคลองส่งน้ำ ทั้ง 5 คลอง ของตำบลเชิงกลัด ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีเกษตรกรจิตอาสามาช่วยกันกรอกทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ เห็นรอยยิ้มและสีหน้าของความหวังอย่างเห็นได้ชัด
53642
53643
53641
53639
         นายนุกูล พิมพา เกษตรกรผู้ใช้น้ำ หมู่ 2 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน กล่าวว่า วันนี้ได้รวมชาวบ้านที่มีจิตอาสา มาช่วยกันกรอกทรายทำคันกันน้ำที่ปากคลอง 3-คลอง 4 หลังทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ชลประทานจะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามข้อตกลงกันในที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณปากคลอง 1, 2, 3, 4 และคลอง 5 เพื่อสูบและส่งน้ำให้ถึงต้นคลอง กลางคลอง และท้ายคลอง 3 วัน ใน 3 วันนี้มีข้อตกลงร่วมกันว่า ห้ามเกษตรกรสูบน้ำไปใช้ เพื่อให้น้ำได้ส่งถึงท้ายคลอง
53635
นายนุกูล พิมพา เกษตรกรผู้ใช้น้ำ หมู่ 2 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
53640
          ถ้าคลองไหนที่มีวัชพืชขวางทางน้ำอยู่ให้ จิตอาสาเข้าไปช่วยกันกำจัดทุกคลอง โดยผู้นำชุมชนดำเนินการดูแล ทุกคนดีใจที่จะมีน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าว และไร่อ้อยที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ ขอเป็นตัวแทนชาวนาในตำบลเชิงกลัด ตำบลสระแจง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของชลประทานชัณสูตร ขอบคุณผู้สื่อข่าว THAI TIME สิงห์บุรี ที่ช่วยนำเสนอข่าวสารเรื่องน้ำ ให้ชาวไร่ชาวนา มา ณโอกาสนี้ด้วย
53634
นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานชัณสูตร
53637
         นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานชัณสูตร กล่าวว่ารูปแบบการใช้น้ำของแต่ละคลอง ได้กำหนดให้มีการสูบน้ำเข้าคลองเพื่อให้มีน้ำนอนคลองเป็นน้ำต้นทุน โดยงดการใช้น้ำของเกษตรกรในช่วง 3 วันแรก วันถัดไปให้ผู้แทนเกษตรกรแต่ละคลองร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานจัดรอบเวรหมุนเวียนการใช้น้ำภายในแต่ละคลอง ตั้งแต่ต้นคลอง กลางคลอง และท้ายคลองได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร พร้อมสรุปผลประเมินดำเนินการแก้ไขต่อไป
53636
53644
53638
By : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments