THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

“กำนันตึ๊ง”ไม่เห็นด้วยยกเลิกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านบางแก้ว แจงข้อกฎหมายยังขัดกัน

1128 Views
          จากกรณีที่ กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย และชมรมชาวปักษ์ใต้ จำนวนประมาณ 100 คน นำโดยนายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 วรรค 2 และมาตรา 48 และพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำแหน่งของตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
76887
นายไพบูณร์ พินเที่ยง กำนัน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
           นายไพบูณร์ พินเที่ยง กำนัน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เดิมทีเทศบาลเมืองบางแก้วเป็น อบต. เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลโดยผ่านการทำประชาคมมาตามขั้นตอนแล้ว จึงได้มีประกาศยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลเมือง ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2562 เมื่อครบ 1 ปีแห่งการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลเมือง ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 4 ถ้าท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งถึงการแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตกำนัน ในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ในเขตนั้น
76886
         ซึ่งขัดกับมาตรา 3 พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กล่าวว่าการยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้
           นายไพบูณร์ กล่าวอีกว่า เมื่อครบ 1 ปีของการจัดตั้งเทศบาลตำบลบางแก้ว ได้มีผู้ร้องเรียนไปยังนายอำเภอบางพลี ว่าทำไมยังมีการปฏิบัติหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ นายอำเภอจึงได้ทำหนังสือหารือไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แต่ผลจะออกมาประมาณใด ส่วนตัวมองว่าต้องไปแก้กฎหมาย พรบ.เทศบาล โดยเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร หรือเข้าสู่กระบวนการตัดสินต่อไปโดยศาลปกครอง
           ในฐานะที่ตนเป็นหนึ่งในตัวแทนจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ ก็ให้คงไว้ซึ่งตำแหน่งหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ได้ยกฐานะขึ้นมาดังเช่นเทศบาลเมืองบางแก้ว ก็ไม่ได้มีผู้ไปร้องเรียนให้บังคับใช้มาตรา 4 ในการยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ยังคงมีภารกิจที่ขึ้นตรงกับกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ และเป็นตำแหน่งที่ถือว่าใกล้ชิดและอยู่คู่กับประชาชนมาเป็นเวลา 120 ปี จะเป็นเรื่องที่ดีหากยังคงไว้ซึ่งตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว เพื่อช่วยกันทำงานดูแลประชาชนต่อไป

Comments

comments