THAI TIME กทม., ข่าวปัจจุบัน

สิงห์นักดื่มเฉาอีกยาว..กทม.ขยายเวลางดขายเหล้าถึง 30 เม.ย.นี้

1145 Views
          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563 เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ
217575
ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร
          หลังการประชุม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ เห็นควรให้มีการออกประกาศฉบับที่ 7 ขยายเวลาการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมที่กำหนดไว้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดอื่นๆ และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
          สำหรับสาเหตุที่ขยายเวลาออกไป เนื่องจากการดื่มสุราทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคน อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ได้
217576
217577
          อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหากเกิดอาการ หรือผู้ที่ติดสุรามีความประสงค์เลิกสุราในช่วงเวลานี้ สามารถขอรับการรักษาได้ฟรีที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง

Comments

comments