THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

จังหวัดสิงห์บุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ไทยหัตถศิลป์เครื่องทอง THAI HATTASIN GALLERY

1734 Views
          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด THAI HATTASIN GALLERY ศูนย์การเรียนรู้ไทยหัตถศิลป์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจงานประดับลายปิดทอง และเก็บรวบรวมสืบสานงานศิลป์ประดับลายปิดทองให้คงอยู่คู่กับลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
53996
53997
53998
54000
          นอกจากนี้ยังต้องการรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์เครื่องทอง จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ได้นำองค์ความรู้การลงรักปิดทองมาผสมผสานกับงานอื่นๆ ได้อย่างลงตัว กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และเพื่อให้องค์ความรู้ด้านการลงรักปิดทองอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีศิลปินหลายจังหวัดร่วมจัดแสดงผลงาน พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรับของที่ระลึกและเยี่ยมชมผลงาน กิจกรรมสาธิต อาทิ การทำตะลุ่ม การทำพวงกุญแจจากการประยุกต์งาน และการปิดทองฉลุลงบนเสื้อ เป็นต้น
54007
         ส่วนผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ ณ เรือนไทยหัตถศิลป์สิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ณ บ้านเลขที่ 1016/73 ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 036-511426
53999
54008
by : กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments