THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ทต.บางเมืองจัดกิจกรรม “ไลน์แดนซ์ – ลีลาศเดี่ยว” ปลุกพลังบวกผู้สูงอายุ

881 Views
         กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางเมือง จัดกิจกรรม “ไลน์แดนซ์ (Line Dance) และลีลาศเดี่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในการร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทำกิจกรรมร่วมกัน
นางสาวอังคณา บุญขวัญ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
          นางสาวอังคณา บุญขวัญ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม “ไลน์แดนซ์ (Line Dance) และลีลาศเดี่ยว เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีทางเลือกในการออกกำลังกายที่เหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ครอบครัว ชุมชน ด้วยการหันมาออกกำลังกายด้วยการเต้น ซึ่งเป็นการผสมผสานการเต้นลีลาศกับการเต้นแอโรบิก ลดปัญหาการเต้นแอโรบิกที่มีจังหวะเร็ว และเปลี่ยนท่าบ่อยที่ทำให้ผู้สูงอายุบางคนไม่ถนัด
          นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยการให้ความสนุกแบบใหม่ในการเต้น ได้ทั้งสุขภาพกายและใจ ช่วยบำรุงสมองด้วยการจดจำการเต้นเข้าจังหวะ ช่วยให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความคล่องตัว รู้สึกกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวามากขึ้น
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments